logotypy color poziom m

Informacje o projekcie

Ogólne kryteria dostępu:

  • posiadanie statusu studenta Wyższej Szkoły Menadżerskiej ostatniego roku realizowanych studiów (wyłącznie studenci będący aktualnie na ostatnim roku studiów)
  • brak aktywności zawodowej
  • złożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych w tym Regulaminu, do Biura Projektu.

Wszystkie kryteria rekrutacyjne będą sprawdzane podczas weryfikacji formalnej dokumentów rekrutacyjnych.

Kryterium uzupełniającym rekrutacji jest kolejność zgłoszeń.

Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równych szans i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu

  • od poniedziałku do piątku
  • w godzinach od 8:00-16:00
  • lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty rekrutacyjne wysłane pocztą muszą być wysłane na adres Biura Projektu, tj.

  • Wyższa Szkoła Menadżerskaw Warszawie,
  • ul. Kawęczyńska 36,
  • 03-772 Warszawa.

Możliwe jest także przesłanie zgłoszenia faxem (skan mailem) z późniejszym dostarczeniem oryginału pocztą.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od 01.09.2016 do 30.06.2018.

Biuro projektu:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2016 Projekt "Aktywny Start". All Rights Reserved.